Αγαπητοί γονείς και κατασκηνωτές, τα στελέχη της Τσαφ Τσουφ συγκεντρώθηκαν στις 20 και 21 Ιουνίου 2020 στους χώρους της κατασκήνωσης στο Ορφάνι Καβάλας, με σκοπό να καταρτίσουν ένα επιχειρησιακό πλάνο για ένα διαφορετικό αλλά ασφαλές καλοκαίρι που έρχεται.

Το εγχειρίδιο που θα διαβάσετε, δημιουργήθηκε σε συνέχεια της εγκυκλίου, η οποία εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ.πρωτοκόλλου Δ11/οικ.23973/811, στις 18 Ιουνίου 2020 σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοργάνωση κατασκηνώσεων (ιδιωτικών ή κρατικών). Η εγκύκλιος σχεδιάστηκε ύστερα από εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 και προβλέπει την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που λειτουργούν κατασκηνώσεις, των γονέων αλλά και των φιλοξενούμενων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και ενέργειες για όλα τα επιμέρους τμήματα της κατασκήνωσης. Είναι απλά γραμμένο για να είναι εύκολα κατανοητό από όλη την κατασκηνωτική κοινότητα. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και προστασίας της «κατασκηνωτικής» υγείας και θα πρέπει να μελετηθεί από όλους τους γονείς, τους κατασκηνωτές και τα στελέχη που θα φιλοξενηθούν φέτος στην κατασκήνωση.

επιχειρισιακο-σχεδιο

Recommended Posts