Η κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ, έπειτα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της αναπηρίας, καινοτομεί συστήνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχολή συνοδών για ανθρώπους με αναπηρία.
Στα πλαίσια της σχολής, νέοι και νέες που θέλουν να εργαστούν στην κατασκήνωση φροντίζοντας ανθρώπους με αναπηρία, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά, με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, ως προς τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο χώρο της κατασκήνωσης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τη φροντίδα κατασκηνωτών με αναπηρία, θα εκπαιδευτούν στο πεδίο ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις άσκησης του ρόλου του συνοδού και στη συνέχεια να συμπεριληφθούν στο δυναμικό που θα απασχοληθεί στην κατασκήνωση κατά την περίοδο του προγράμματος «Πέρα από τα Σύνορα».
Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, της εμπειρικής και βιωματικής γνώσης μέσα από ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων 6 ημερών που περιλαμβάνει:
• Συμμετοχή στην κατασκηνωτική ζωή
• Θεωρητική κατανόηση αναπηρίας
• Βασικές Αρχές Ψυχολογίας
• Σεμινάρια από στελέχη της κατασκήνωσης
• Σεμινάρια από εξωτερικούς επαγγελματίες
• Απολογισμός – Αξιολόγηση της Σχολής με ερωτηματολόγια.
Τελειώνοντας την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση :
 Να αναγνωρίσουν τα είδη, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της αναπηρίας
 Να φροντίσουν και να επιμεληθούν την προσωπική υγιεινή του συνοδευόμενου
 Να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και τον τρόπο αξιοποίησής τους στο χώρο της κατασκήνωσης
 Να είναι ενήμεροι για το νομικό πλαίσιο και την πολιτική φροντίδας για τους ανθρώπους με αναπηρία στο κατασκηνωτικό πλαίσιο
 Να εργαστούν στην κατασκήνωση ακολουθώντας τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της Τσαφ Τσουφ
Ποιοι μπορούν συμμετέχουν:
Νέοι και νέες που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ενδιαφέρον για το χώρο της αναπηρίας χωρίς προηγούμενη εμπειρία, που θέλουν να ζήσουν στο κατασκηνωτικό πλαίσιο υπό της αρχές της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους στο να φροντίσουν ανθρώπους που φροντίζονται από την κατασκήνωση, θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα απαιτητικό και ταυτόχρονα συναρπαστικό έργο μοιράσματος και ενσυναίσθησης, που θέλουν να επικοινωνήσουν με συνομηλίκους και να μοιραστούν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανησυχίες
Ημερομηνίες Προγράμματος 2021:     20-26 Αυγούστου 2021
Κόστος Συμμετοχής:     50 ΕΥΡΩ

Αιτήσεις συμμετοχής  εδώ 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και η δυνατότητα για εργασία στο πρόγραμμα για ανθρώπους με αναπηρία 26/08-13/09.

Recommended Posts