📢Οι Β’ & Γ’ κατασκηνωτικές περίοδοι στην Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας είναι πλήρεις!
🙏Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!!!!
Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τις κρατήσεις για την Α’, Δ’ & Ε΄ περίοδο!

Recommended Posts