Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022 αφορά την φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων του ΛΑΕ ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2006 έως 31-12-2016.

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2022, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ από 23-05-2022 έως και 07-06-2022 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apps.opekaservices.gr/kataskinotika/

Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
1. Ο δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ. καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

2. Το σύστημα θα ανατρέχει στο αρχείο και εφόσον οι γονέας κ.ο.κ. έχει ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του και όλων των προστατευόμενων τέκνων του ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα δηλ. από 1/1/2006 έως 31/12/2016. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

3. Ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ., εφόσον ταυτοποιήσει τα προσυμπληρωμένα στοιχεία στην αίτηση:
 επιλέγει αν πρόκειται για τέκνο τυπικής ανάπτυξης ή για τέκνο με
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
 συμπληρώνει το τηλέφωνο και τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής
του
 υποβάλλει οριστικά την αίτηση συμμετοχής.

Σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής αφορά τέκνο με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ. θα πρέπει να αποστέλλει στην Δ/νση Αγροτικής Εστίας αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή του δεν θα γίνεται δεκτή και το τέκνο θα αποκλείεται από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Εφόσον, το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι θετικό, κάτω από τα στοιχεία του δικαιούχου γονέα, εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κάθε παιδιού, το οποίο και μπορεί να εκτυπωθεί. Κατά την άφιξη του δικαιούχου στην κατασκήνωση, οι γονείς κηδεμόνες παραδίδουν στον πάροχο της κατασκήνωσης το δελτίο και επιδεικνύουν οποιοδήποτε παραστατικό (βιβλιάριο υγείας κλπ) από το οποίο ο επιχειρηματίας να μπορεί να διαπιστώσει αν τα στοιχεία του παιδιού ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο
δελτίο.

Recommended Posts