⛱Οι Β’, Γ’ & Δ’ Κατασκηνωτικές Περίοδοι καθώς και το Πρόγραμμα Ένταξης και η Α’ περίοδος ΑΜΕΑ στην Κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ στο Ορφάνι Καβάλας είναι πλήρεις!
🙏Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!!!!
Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τις κρατήσεις για την Ε΄ Περίοδο

Recommended Posts