Η επίσκεψη σε κάποια παιδική κατασκήνωση σε νεαρή ηλικία, είναι ανεκτίμητη εμπειρία. Το παιδί, μέσω της κατασκήνωσης, διαμορφώνει τον χαρακτήρα του, μαθαίνει να μοιράζεται, γίνεται υπεύθυνο και πειθαρχημένο, αποκτά νέους φίλους και εμπειρίες και γνωρίζει τον κόσμο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να περάσει ευχάριστα τον χρόνο του όσο διαρκούν οι καλοκαιρινές διακοπές. 

Στην κατασκήνωση Τσαφ-Τσουφ έχουμε ως προτεραιότητα το παιδί να διασκεδάζει μαθαίνοντας. Ερχόμενα όλα τα παιδιά στην κατασκήνωσή μας, γνωρίζουμε οτι κουβαλάνε μαζί τους φόβους και ανησυχίες. Εμείς όμως είμαστε πάντα εδώ για να τα κάνουμε να αισθανθούν άνετα, να περάσουν καλά μαζί μας και να μάθουν πολλά καινούργια πράγματα.

Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε εν μέσω πανδημίας, το κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθιστά τους γονείς διστακτικούς στο να στείλουν τα παιδιά τους κατασκήνωση. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το Δωρεάν Κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και των ασφαλιστικών ταμείων, μέσα από το οποίο εξασφαλίζεται μια επιδότηση που θα επιτρέψει στους γονείς να κάνουν αυτό το δώρο στο παιδί τους και να το στείλουν στην κατασκήνωση. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το παιδί να είναι από 6 εώς 16 ετών.

Ποιοί όμως είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

 • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 • συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:
δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί για τη συμμετοχή των παιδιών του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το ίδιο έτος. Οι δικαιούχοι δηλώνουν στην αίτησή τους αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζόμενου ή του ανέργου.

Και ποιά είναι η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων;

Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούν, συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα είτε του εργαζόμενου είτε του ανέργου, την οποία και δηλώνουν στην αίτησή τους,
 • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους,
 • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων τα οποία εξαρτώνται από την ιδιότητα με την οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κριτήρια για τους εργαζόμενους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων – κριτήρια για τους ανέργους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων και χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας)
 • καταρτίζονται δύο διαφορετικά Μητρώα Δικαιούχων, ένα για τους ανέργους και ένα για τους εργαζόμενους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι ωφελούμενοι αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων και Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων). Στα Μητρώα αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν,
 • από τους δικαιούχους των Μητρώων επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών κατανέμεται σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου και 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου,
 • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στα Μητρώα,
 • για τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων,
 • ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα;

Οι δικαιούχοι που τα παιδιά τους έλαβαν ηλεκτρονική επιταγή έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας αυτών και των ιδίων. Στη συνέχεια υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πάροχο, ο οποίος και ενεργοποιεί τις Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής υλοποίησής του.

 

 

Και ποιό είναι το ποσό της επιδότησης;

 • Η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
 • Η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση.
 • Το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Οι καιροί που διανύουμε είναι αναμφίβολα δύσκολοι για όλες τις οικογένειες. Αλλά έχουμε μία δέσμευση, πως τα παιδιά από την κατασκήνωση μας θέλουμε να φεύγουν πάντα με τα μεγαλύτερα χαμόγελα και τις πιο πλούσιες εμπειρίες. Εάν το εμπόδιό σας είναι οικονομικό, μην το τρενάρετε άλλο, συμπληρώστε την αίτησή σας τώρα και δώστε στο παιδί σας το εισιτήριο για την Τσαφ-Τσουφ κι αυτό το καλοκαίρι.

Recommended Posts