Skip to content
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 • ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ
 • ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ιατρικό δελτίο θα πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τη συναισθηματική / ψυχική υγεία του κατασκηνωτή

*Σε περίπτωση που ο κατασκηνωτης ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή κατά την άφιξη του στην κατασκήνωση, οι γονείς υποχρεούνται να ενημέρωσουν την κατασκήνωση και να παραδώσουν στο ιατρικό προσωπικό τα φάρμακα.

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό της κατασκήνωσης. Δεν κοινοποιούνται πουθενά, είναι απολύτως εμπιστευτικά και η διαχείρηση τους γίνεται βάσει της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρία.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τον ιστότοπο www.tsaftsouf.gr, λειτουργεί η Κυψέλη Τσαφ-Tσουφ ΑΕ που βρίσκεται στο Ορφανι Καβάλας. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: Η εταιρεία , Κυψελη Τσαφ-Τσουφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»   με το διακριτικό τίτλο «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ» που εδρεύει στο Ορφάνι Καβάλας και έχει ΑΦΜ 094152900.

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν δίνετε δεδομένα μέσα από τον ιστότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο email info@tsaftsouf.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον Ισότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με τον Ιστότοπο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνο.

 • αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο:

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, δεν συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Επικοινωνίες μέσω email η μέσω τηλεφώνου:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως πληροφορίες σχετικά με τις κατασκηνώσεις και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικες μας υπηρεσίες. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης πληροφορίες για τις κατασκηνώσεις.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για υπηρεσίες και πληροφορίες αποκλειστικά για τις κατασκηνώσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας.

Τα δεδομένα σας παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας μας μόνο για ελάχιστο χρόνο και μόνο με στόχο τη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην κατασκήνωση μας. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία που τηρούν τους αναγκαίους κανονισμούς ασφάλειας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται πριν την αρχή της νέας κατασκηνωτικής χρονιάς. Σε περίπτωση που ο νομοθέτης ορίζει διαφορετικά, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα συγκεκριμένα δεδομένα για όσο χρόνο ορίζεται από το νόμο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@tsaftsouf.gr  Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας. Θα λάβετε το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες  απάντηση σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς  υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαίσια της κατασκήνωσης. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες έχουν υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας όπως ορίζει ο νέος κανονισμός. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επικαιροποιήσουμε την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον Ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.

Ερωτήσεις και υποδείξεις:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@tsaftsouf.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται εκδρομές και περιηγήσεις σε μέρη που τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν μαγικά σπήλαια, να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αλλά και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

 • Σπήλαιο Αλιστράτης – Σπήλαιο Μαρά

 • Βάθρες Μεσορρόπης (Όρος Παγγαίο)

 • Περίπατοι στη παραλία  Οφρυνίου (Τούζλα)  

 • Εκδρομή στην Waterland (Ταγαράδες Θεσσαλονίκης)

Η συμμετοχή των παιδιών στις εκδρομές της κατασκήνωσης είναι προαιρετική. Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τη συμμετοχή ή όχι του παιδιού σας στις προεραιτικές εκδρομές :

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ

ΌΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

 1. Η κατασκήνωση δεν αποδέχεται συμπεριφορές σωματικής-λεκτικής βίας, σεξισμού, ρατσισμού, θρησκευτικών διακρίσεων και κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε περίπτωση που ένας/μία κατασκηνωτής/τρια δεν μπορέσει να συμβαδίσει με την φιλοσοφία της κατασκήνωσης στα παραπάνω ζητήματα υπάρχει η πιθανότητα απομάκρυνσής του/της από την κατασκήνωση.

 2. Οι κατασκηνωτές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική δομή της κατασκήνωσης.

 3. Οι κατασκηνωτές οφείλουν να σέβονται τους κανονισμούς της κατασκήνωσης και τους εργαζόμενους.

 4. Οι μέρες και ώρες επισκεπτηρίου είναι κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 20:00. Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν υπάρχει επισκεπτήριο.

 5. Η διαδικασία πρόωρης αποχώρησης των κατασκηνωτών δεν είναι εφικτή τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00-17:00)

 6. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατασκηνωτές πραγματοποιείται τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00-17:00)

 7. Για την άδεια ή αποχώρηση ενός/μίας κατασκηνωτή/τριας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία κηδεμόνα με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης υπογεγραμμένης από έναν από τους κηδεμόνες.

 8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οικογενειακού κλωνισμού (διαζύγιο, διάσταση κτλ), και εφόσον υπάρχει έγγραφο που τεκμηριώνει την σχέση των κηδεμόνων με το παιδί, θα πρέπει να προσκομίζεται στην κατασκήνωση κατά την ημέρα άφιξης του κατασκηνωτή/τρια.

 9. Το επισκεπτήριο περιορίζεται στον χώρο του κυλικείου. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των επισκεπτών στους χώρους διαμονής των κατασκηνωτών.

 10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους της κατασκήνωσης.

 11. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση μη συσκευασμένων τροφίμων στους χώρους διαμονής των κατασκηνωτών.

 12. Δεν συνιστάται στους κατασκηνωτές να έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα αξίας.

 13. Η κατασκήνωση δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς προσωπικών αντικειμένων των κατασκηνωτών.

 14. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατασκηνωτών και επισκεπτών που πάσχουν από μεταδοτικά ή ψυχονευρωτικά νοσήματα.

 15. Κάθε κατασκηνωτής/τρια πρέπει να συνοδεύεται από ιατρικό δελτίο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα του/της.

 16. Σε περίπτωση που κατασκηνωτής/τρια ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή οι γονείς παραδίδουν στον ιατρό της κατασκήνωσης τα φάρμακα και τον ενημερώνουν σχετικά.

 17. Δεν επιτρέπεται η κατοχή φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών σκευασμάτων στους χώρους διαμονής.

 18. Η είσοδος στην κατασκήνωση με ζώα συντροφιάς επιτρέπεται αρκεί οι ιδιοκτήτες να συμβαδίζουν με τους όρους που προβλέπει ο Νόμος Ν3170/2003. Ο ιδιοκτήτης καλείτε να κρατάει το σκύλο δεμένο, να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αυτό και να συνοδεύεται με βιβλιάριο υγείας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα πλήρως για τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ τον οποίο και αποδέχομαι.