Αναρτήθηκαν χθες, Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021 του Οργανισμού. Δείτε εδώ

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη 8 Ιουνίου και ώρα 08:00 μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ενστάσεις των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την Παρασκευή 11.06.2021 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αναζήτηση μπορείτε να κάνετε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας στους πίνακες που έχουν ανέβει στη σελίδα του ΟΑΕΔ.

Αφού τελειώσουν οι ενστάσεις θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα και τότε θα μπουν οι αριθμοί των επιταγών σε όσους δικαιωθούν.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.

Recommended Posts